Stephen Covey książka 7 nawyków skutecznego działania

Kategoria:

Opis

Stephen Covey w swojej książce 7 nawyków skutecznego działania mówi. „Ludzie sukcesu mają nawyk robienia rzeczy, których ci, co w życiu osiągają niewiele, robić nie lubią. To nie znaczy, że oni na pewno lubią je robić, jednak ich chęć i niechęć podporządkowane są sile ich celu.”

Stephen Covey i 7 nawyków skutecznego działania

Jest coś, co odróżnia ludzi sukcesu, od tych, którzy o sukcesie tylko marzą. Nie zależnie od tego jak definiujesz sukces, to od jego osiągnięcia dzieli cię najcześciej 7 kroków. & nawyków skutecznego działania, które Stephen Covey opisała w swojej kultowej książce pod tym samym tytułem. Nie naznaczenia, czy chcesz mieć niesamowite relacje partnerskie. Czy marzysz o wielkich sukcesach finansowych, ani czy twoim sukcesem będą egzotyczne podróże. Zawsze możesz zrobić 7 kroków, żeby to co nazywasz sukcesem osiągnąć.

7 nawyków skutecznego działania

Stephen Covey wymienia 7 nawyków. Potrzebujesz odrobinę samozaparcia, samodyscypliny i determinacji, ale kiedy wdrożysz je w życie, zmienisz je i osiągniesz wymarzony sukces.

Po pierwsze bądź w życiu proaktywny. Drugi nawyk skutecznego działania – wszytko co robisz zaczynaj z wizją końca. Po trzecie rób najpierw to, co najważniejsze. Czwarty nawyk – w swoich działaniach wybieraj strategię win win. Po piąte, po pierwsze  zrozum, żeby móc być zrozumianym.  Szósty nawyk – korzystaj z synergii. Po siódme – ostrz piłę.

Stephen Covey Cytaty

„Mamy tendencję do wnioskowanie z naszej autobiografii (projekcja) o potrzebach i pragnieniach innych ludzi. Przypisujemy nasze intencje ich zachowaniom. Uznajemy coś za depozyt emocjonalny na podstawie naszych potrzeb i pragnień, tych dzisiejszych. I tychktóre mieliśmy w podobnym wieku czy w zbliżonej sytuacji. Jeśli inni nie przyjmują naszych wysiłków jako wkłady, często uznajemy, że nasze dobre intencje zostały odrzucone, i przestajemy się starać.”

„To, co przychodzi nam zbyt łatwo, nisko cenimy. Tylko wysoka cena nadaje rzeczom wartość.”

„Czy synergia nie może stworzyć nowego scenariusza dla przyszłych pokoleń – bardziej sprzęgniętego ze służeniem innym i wkładem we wspólne życie, a mniej zapobiegawczego, mniej opartego na sprzecznych interesach, mniej egoistycznego; bardziej otwartego, zawierającego większe zaufanie, nastawionego bardziej na dawanie niż na obronę tego, co jest; takiego scenariusza, który zawierałby więcej miłości i troski, a mniej zaborczości i osądzania.”

„Nawyki są potężnymi składnikami naszego życia. Ponieważ są to stałe i często nie uświadamiane sposoby zachowania, wyrażają na co dzień nasz charakter i czynią nasze działania skutecznym… bądź nieskutecznym.”